مهرانی
آرشیو

شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1388
خداوندا!


خدایا کفر نمی‌گویم،


پریشانم،

چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!

مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی.

خداوندا!

اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای ‌تکه نانی

‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌

و شب آهسته و خسته

تهی‌ دست و زبان بسته

به سوی ‌خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی

لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف‌تر

عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌

و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر روزی‌ بشر گردی‌

ز حال بندگانت با خبر گردی‌

پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تو مسئولی.

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است
 


....دکتر علی شریعتی ...


یکشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1388
سیستم انتقال قدرت(کلاچ,گیربکس,دیفرانیسل)اتومبیل

ساختمان کلاچ؟
تشکیل شده است از صفحه کلاچ - دیسک کلاچ - دوشاخه - ذغال یا بلبرینگ - و پمپ کلاچ - که در بعضی از اتوموبیلها کلاچ آنها شیشی (سیم کلاچ) است.

محل بسته شدن دیسک و صفحه کلاچ؟
دیسک و صفحه کلاچ به فلایویل یا چرخ لنگر موتور بسته می شود.

کار کلاچ؟
قطع و وصل کردن نیروی موتور به گیربکس

علل بکسواد کردن کلاچ؟
1- تمام شدن لنتهای صفحه کلاچ
2- چرب بودن لنت صفحه کلاچ
3- از فنریت افتادن فنرهای دیسک کلاچ

علت چرب شدن لنت صفحه کلاچ؟
در اثر خرابی کاسه نمد پشت میل لنگ.

کار فنر توپی صفحه کلاچ؟
فنرهای توپی صفحه کلاچ ضربه گیر می باشند.

علل دل زدن کلاچ ؟
1- یکطرفه خورده شدن لنت صفحه کلاچ
2- تاب داشتن دیسک کلاچ
3- شکستن تعدادی از فنرهای دیسک کلاچ
4- نامیزان شدن انگشتی های دیسک کلاچ

شفت ورودی گیربکس به چه وسیله ای می چرخد؟
شفت ورودی گیربکس از مرکز توپی صفحه کلاچ عبور کرده و با آن درگیر شده و همزمان با صفحه کلاچ می چرخد.

آزمایش خرابی یا سالم بودن کلاچ را شرح دهید.
موتور را روشن کرده و ترمز دستی را می کشیم و در یکی از دنده های سبک مانند دنده سه یا دنده چهار قرار می دهیم. سپس به موتور گاز داده و به آهستگی پا را از روی پدال کلاچ بر می داریم. اگر موتور خاموش شد کلاچ سالم است, اگر خاموش نشد کلاچ خراب است.

تعداد شفت های گیربکس را نام ببرید.
چهار شفت در گیربکس وجود دارد:
1- شفت ورودی یا شفت کلاچ
2- شفت زیر یا شفت همیشه گرد
3- شفت دنده عقب
4- شفت خروجی یا شفت روئی

کار دنده برنجی ؟
وجود دنده های برنجی در گیربکس تعویض دنده ها را آسان تر می کند.

کار کشوئی گیربکس؟
کشوئی گیربکس بوسیله حرکت دادن دسته دنده و ماهک باعث تعویض دنده ها می شود.

علل بیرون زدن دنده ها ؟
1- خوردگی و ضعیف شدن فنر و ساچمه میل ماهک
2- خوردگی ماهک و میل ماهک
3- در اثر تیز کردن دنده ها
4- خرابی کشوئی گیربکس

علل جا نرفتن دنده ها؟
1- سائیدگی شفت های گیربکس
2- تاب داشتن ماهک و میل ماهک
3- معایب فنی مربوط به سیستم کلاچ

دنده زیر یا همیشه گرد چرا همیشه می گردد؟
چون توسط شفت ورودی و صفحه کلاچ با موتور درگیر است.

دنده زیر یا همیشه گرد چه زمانی ایست ثابت دارد؟
در زمان گرفتن کلاچ

کار دنده زیر یا همیشه گرد ؟
نیروی  موتور را از شفت ورودی به شفت خروجی منتقل می کند.

دنده زیر با کدام دنده ها درگیر است؟
با تمام دنده ها

کار میل گاردان ؟
میل گاردان انتقال دهنده نیروی دورانی گیربکس به دیفرانسیل است.

کار چهارشاخه و کشوئی میل گاردان ؟
انتقال نیروی دورانی گیربکس به دیفرانسیل بطرق زاویه ای. چون گیربکس و دیفرانسیل در یک سطح نیستند و دیفراسیل در دست اندازها با چرخ ها بالا و پائین می رود و طول میل گاردان کوتاه و بلند می شود.

علت بریدن میل گاردان ؟
1- خرابی کشوئی و چهارشاخه میل گاردان
2- خرابی کاسه ساچمه ها یا بلبرینگ های چهار شاخه

کار دیفراسیل؟
1- تبدیل دور زیاد گاردان به دور کم با نیروی بیشتر
2- تغییر نیروی دورانی میل گاردان به اندازه 90 درجه
3- تنظیم دور چرخ در سر پیچ ها.

تعداد چرخ دنده های داخل دیفراسیل ؟
1- چرخ دنده پینیون
2- چرخ دنده کرانویل
3- دو عدد چرخ دنده سر پلوس ها
4- دو یا چهار عدد دنده هرزگرد.

کار کرانویل و پینیون؟
1- تغییر جهت نیروی دورانی میل گاردان به اندازه 90 درجه
2- تبدیل دور زیاد میل گاردان به دور کم با نیروی بیشتر

کار دنده های هرزگرد؟
تنظیم دور چرخ ها در سر پیچ ها

تعداد بلبرینگ داخل دیفرانسیل؟
1- دو عدد بلبرینگ در محور پینیون
2- دو عدد بلبرینگ در سر پلوس ها
3- دو عدد بلبرینگ در دو طرف هوزینگ

تعداد کاسه نمدهای دیفرانسیل؟
1- یک کاسه نمد در محور پینیون
2- دو عدد کاسه نمد در سر پلوس ها

علل بریدن پلوس؟
1- بارگیری بیش از حد ظرفیت
2- بسواد کردن بیش از حد
3- وارد کردن فشار زمانیکه اتومبیل در گودالی گیر کرده باشد.

صدای زوزه دیفرانسیل و گیربکس چه فرقی دارند؟
اتومبیل را در حال حرکت در آخرین دنده قرار داده , اگر زوزه قطع نشود, عیب از دیفراسیل است و در غیر اینصورت زوزه از گیربکس است.

طریقه انتقال نیرو از موتور تا چرخ ها؟
نیروی موتور توسط فلایویل به صفحه کلاچ منتقل شده و بوسیله صفحه کلاچ به شفت ورودی گیربکس و از شفت ورودی به شفت زیر و از آن به شفت رویی یا شفت خروجی انتقال می یابد.
از شفت خروجی گیربکس به میل گاردان و توسط میل گاردان به دنده پینیون دیفرانسیل و از پینیون به کرانویل و توسط کرانویل به پلوس ها منتقل شده که پلوس ها نیز چرخ ها را بحرکت در می آورند.


شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1388
پیشنهاداتی ساده برای سالی پربارتر

همه چیز باید تا حد امکان ساده باشد، اما نه خیلی پیش پا افتاده

(آلبرت اینشتین)

 

١. هر روز ١٠ الی ٣٠ دقیقه پیاده روی کرده و لبخند بر لب داشته باشید زیرا که لبخند بهترین داروی ضد افسردگی است.
٢. هر روز ١٠ دقیقه در سکوت بنشینید.
٣. شبها زودتر بخوابید و هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید جمله زیر را کامل کنید:
"امروز هدف من این است که -------------------------------."
۴. همواره با سه عامل زیر زندگی کنید:
انرژی - شوق و ذوق - همدلی
۵. نسبت به سال گذشته فیلم های خوب بیشتری تماشاکنید، بازی های بیشتری انجام دهید و کتابهای بیشتری مطالعه کنید.
۶. فرصت بیشتری برای دعا کردن و با خدا رازونیاز کردن، عبادت، تفکر عمیق، یوگا وفعالیت هائی از این قبیل اختصاص دهید زیرا این گونه فعالیت ها سوخت لازم برای زندگی پرکار را به شما می رسانند.
٧. اوقات بیشتری را با افراد بالای هفتاد سال و کمتر از شش سال بگذرانید.
٨. بیشتر ازغذاهای درختی و گیاهی و کمتر از غذاهایی که بطور مصنوعی تولید می شوند استفاده کنید.
٩. بیشتر چای سبز و آب بنوشید. تمشک، ماهی، سبزیجات، بادام وگردو بیشتر مصرف کنید.
١٠ . سعی کنید در هر روز برلبان حداقل سه نفرلبخند بنشانید.
١١ . خانه، ماشین ومیزتان را تمیزکنید و اجازه دهید انرژی تازه در زندگی شما جریان یابد.
١٢ . وقت با ارزشتان را با غیبت کردن، مواردی که گذشته، افکارمنفی یا چیزهایی که درکنترل شما نیستند هدر ندهید، درعوض انرژی خود را در لحظه مثبت فعلی سرمایه گذاری کنید.
١٣ . توجه داشته باشید که زندگی مدرسه است و شما برای یادگیری این جا هستید. مسائل بخشی از برنامه درسی هستند که ظاهرمی شوند و به آرامی کنار میروند مانند مسائل دریک کلاس درس ریاضی که می آیند و می روند، اما درس هایی که شما می آموزید برای یک عمر باقی می مانند.
١۴ . صبحانه را شاهانه، ناهار رامانند شاهزاده وشام رامانند دانشجویی که پول چندانی برایش باقی نمانده میل کنید.
١۵ . بیشتر بخندید و لبخند بزنید که این ها انرژی های منفی را دور نگه می دارند.
١۶ . زندگی عادلانه نیست ولی هنوز خوب است.  زندگی کوتاهتر از آن است که صرف نفرت از دیگران شود.
١٧ . خودتان را زیاد جدی نگیرید، دیگران هم نمی گیرند.
١٨ . شما مجبورنیستید درهربحثی برنده باشید، موافقت کنید که باشما موافق نباشند.
١٩ . باگذشته خود صلح کنید تا زمان حالتان را بهم نریزد.
٢٠ . زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید. شما نمی دانید و هیچ ایده ای از این که سفر (زندگی) آن ها به خاطر چیست ندارید.
٢١ . شمع روشن کنید، از ملافه های زیبا استفاده کنید، لباس خواب راحت و زیبا بپوشید و برای اوقات خاص آن ها را نگاه ندارید. امروز همان روز خاص است. هیچکس مسئول شادی شما نیست جزخودشما .
٢٢ . هر به اصطلاح مصیبتی را با این کلمات "آیا پس از پنج سال این واقعه مهم خواهد بود؟" تجزیه وتحلیل کنید.
٢٣ . هر کس و هر چیز را ببخشید. آنچه دیگران در باره شما فکرمی کنند به شما ارتباطی ندارد.
٢۴ . زمان تقریبا همه چیز را شفا می دهد، به زمان فرصت بدهید.
٢۵ . هر موقعیتی چه خوب و چه بد می گذرد.
٢۶ . شغل شما به هنگام بیماری از شمامراقبت نمیکند، دوستانتان از شما مراقبت میکنند. پس بادوستانتان در ارتباط باشید.
٢٧ . خود را از قیدوبند چیزهای بدون استفاده، زشت و غم افزا رهاکنید.
٢٨ . حسرت خوردن هدر دادن وقت است. شما آنچه را که مورد نیازتان است در اختیار دارید.
٢٩ . بهترین چیزها هنوز در راهند.
٣٠ . مهم نیست چه احساسی دارید، برخیزید لباس خوب بپوشید و حضورتان را به طریقی نشان دهید.
٣١ . کار صحیح را انجام دهید.
٣٢ . با پدر، مادر ونزدیکان خود در تماس باشید.
٣٣ . هرشب قبل از رفتن به رختخواب جملات زیر را کامل کنید:
خدارا به خاطر ------------------ شکر میکنم. امروز به این هدف خود رسیدم که ------------------------- .
٣۴ . به خاطر داشته باشید که شما با ارزشتر از آن هستید که تحت فشارهای روانی باشید.  از زندگی لذت ببرید و در نظرداشته باشید که این جا سرزمین شادی های کودکانه نیست که بازی ها را سریع انجام داده وبیرون روید.

این پیشنهادات به مناسبت سال جدید چینی به انگلیسی منتشر شده ولی منبع اصلی آن ها ذکر نگردیده است.
ترجمه از: مهرا جلیلی واسفندیار اسلامی


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 302525


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها